Harrie Gerritz

Een rode muur in het bos (acrylverf op paneel)

Harrie Gerritz koos voor het fragment in de hoek linksboven, een stenen wand op de achtergrond van het tafereel, in heldere lijnen door Rembrandt opgebouwd. Hierin komen veel elementen van Harrie’s kunstenaarschap samen: “Ik ben een kunstenaar van het landschap en houd van horizontale en verticale elementen. En van eenvoud.” Dat dit een fragment betreft in het deel van De Nachtwacht dat verloren is geraakt, vormt een extra motivatie. “Dit geeft mij de ruimte om iets aan De Nachtwacht te kunnen toevoegen.”

De schilderijen van Rembrandt zijn voor het kunstenaarschap van Harrie geen inspiratie geweest, wel zijn etsen, vooral zijn De drie bomen uit 1643. “Het contrast, de lichtval en de dramatiek van het moment in deze ets spreken mij zeer aan.” Tussen 1975 en 1995 heeft Harrie tientallen etsen gemaakt in het atelier van de meesterdrukker Piet Clement op de Prinsengracht in Amsterdam. Proefdrukken hiervan zijn in het bezit van het Rijksmuseum, waaronder de kleurets Rode Boom uit 1994.

Harrie staat als kunstenaar middenin de natuur, zie ook de locatie van zijn atelier, omgeven door dichte bebossing. De takken zorgen voor de belijning, het blad en de bloesem voor de kleuren, de wind voor het samenspel. De invulling van zijn fragment borduurt voort op deze door de natuur geschonken basiselementen. “Vooral in het Nederlandse landschap is een gebouw van rode baksteen heel mooi, het liefst met een rood pannendak.” En uit het een volgt het ander, zoals de opvallende blauwe kleur van de lijst die contrasteert met het rood van de stenen, overigens ook gekozen vanwege de samenhang van de 25 fragmenten. “Het blauw is een handreiking aan de fragmenten naast en onder het mijne.”

Website: harriegerritz.nl